Wednesday, January 27, 2010

Alexia Stamatiou


Alexia Stamatiou
The Long Sleep, 2007
Gouache and ink on paper,
4" x 8.5"


Alexia Stamatiou
The Long Sleep (brown soil), 2007
Gouache and ink on paper,
4" x 8.5"


Alexia Stamatiou
The Long Sleep (mist green soil), 2007
Gouache and ink on paper,
4" x 8.5"